@import((rwml-menu))

DutZ Recording Studio

DutZ Studio High resolution recording, in 4K
DutZ Studio: Gé Bijvoet startte zijn DutZ cd Label in 1996 met het uitkomen van de eerste cd DutZ, Dutz Studio ligt direct in het verlengde van de tweede cd Tzitter en startte in 2012. Alhoewel gespecialiseerd in het opnemen van akoestische muziek in het bijzonder is de editing en mastering een belangrijk onderdeel van het proces.
Restauratie van bestaand materiaal is een ander aspect en op de site terug te vinden onder: Restoration.

DutZ Studio: Gé Bijvoet founded the DutZ CD label in 1996 with the simultaneous release of his first CD titled DutZ. He founded the Dutz Studio after the release of his second CD titled Tzitter in 2012. Although the studio specializes in recording acoustic music, the editing and the mastering comprise an uniquely important part of the process.
Restoring material that was previously recorded is also our specialization and further information about it can be found under the tab - 'Restoration'.

Opnemen, editen, masters, restauratie.
Het opnemen van akoestische instrumenten en stem is een delicate techniek en de uitvoering en het instrument in zijn essentie en puurheid te vangen een enorme uitdaging.
Er zijn veel mogelijkheden om iets vast te leggen waarbij de technicus en instrumentalist op een zo eenvoudig mogelijke manier moeten kunnen communiceren. Alhoewel presence voor een technicus iets anders is dan voor een musicus moeten ze elkaar toch zien te vinden en een keuze of wens omzetten in een meest natuurlijke registratie.
DutZ Studio richt zich op de service aan professionele musici zo exact mogelijk de essentie van het instrument en uitvoering te registreren.
De meeste klassieke opnames worden gemaakt met 4 tot 6 DPA microfoons, zonder compressie of limiter in 96 kHz bij 24 bits.


Recording, editing, mastering, restoration.
The DutZ Studio was established after accruing over thirty years of international experience in performing piano concerts and teaching music at the Conservatory and at various music schools. Gé Bijvoet recognizes that recording of acoustic instruments and vocals is a huge challenge because it demands a delicacy in both the choice of the technique and its well as in it's execution.
At DutZ Studio, we are aware of the several options and possibilities that allow for open communication between the Studio expertise and the instrumentalist's vision, and we aim to achieve this meeting of minds in the simplest possible manner.
We are aware that often the presence of a technician is something different for a musician. Yet, it is possible for the two to work at recognizing each other's presence while still converting a choice or a desired outcome into a most natural recording.
At DutZ Studio, we focus our services for professional musicians in order to create recordings that capture the essence of both the instrument and the typical manner in which it is played. Thus we capture in it's entirety, the purity and essence of the performance.

Most of our classical recordings are made with 4 to 6 DPA microphones, without compression or limiter at 96 kHz at 24 bits.

Akoestiek

Stacks Image 3306

Hoe dichter bij het instrument hoe meer geluiden van het instrument zelf, het mechaniek, de snaren, aangeblazen lucht. Verder van het instrument verspreidt deze klank en mengt zich met de akoestiek van de ruimte.
De beste balans tussen deze twee is iets persoonlijks maar ook iets om in een intake en proef opname over te filosoferen.

Lokatie

Stacks Image 3313

De ruimte waar wordt opgenomen speelt een grote rol. Het is akoestisch van invloed op de opname maar beïnvloed zeker ook de sfeer en natuurlijke vrijheid waarmee men kan spelen.
Er kan op bijna iedere lokatie opgenomen worden en in overleg kunnen diverse mogelijkheden worden besproken.

Opnemen

Stacks Image 3320

De bedoeling is een zo spontaan mogelijk opname met de juiste intentie maar er is technisch tegenwoordig veel mogelijk. In een kluster van een akkoord kan toch nog een enkele noot worden aangepast, wat buiten de stemming valt kan worden gecorrigeerd.
Een zo spontaan mogelijk opname is vaak de beste maar met de technische mogelijkheden kan men de sessie toch meer ontspannen spelen.
Johannes Möller

Latest recordings see the
recording page
Stacks Image 3394

Acoustics

Stacks Image 3350

The closer to the instrument, the more sounds from the instrument itself, the mechanics, the strings, blown air. Furthermore, the instrument disseminates sound and also mixes with the acoustics of the surrounding room. The best balance between the two is subjective and depends on personal preferences. However, it is also something to philosophize over during the initial meetings.

Location

Stacks Image 3357

The room used for recording plays a major role. Apart from it's acoustical effect on the recording, it certainly influences the atmosphere and natural freedom in which the musician performs.
Almost any location can be recorded in and through discussions, the various possibilities can be decided upon.

Recording

Stacks Image 3364

When the idea is to create a recording that captures the spontaneity of the performance, the technical aspect is rather important. It allows the adjustment of a single note within a cluster of a chord or correction of a sound that falls outside the required pitch.
This technical assurance allows the performer to play relaxed while still being spontaneous.
Stacks Image 3434
© 2022 Gé Bijvoet. DutZ-Studio is a concern of the record label DutZ, founded in 1996 by pianist and composer Gé Bijvoet. Adress: Bosschendijk 45, 4731DB Oudenbosch, Netherlands. Phone: (0031)624692036 e-mail: info@gebijvoet.nl Contact Me