@import((rwml-menu))

Stacks Image 2253
Kapelconcerten Saint Louis in Oudenbosch

Met veel plezier biedt Cultuur Oudenbosch u komend seizoen 2016 - 2017 de eerste klassieke serie Kapelconcerten aan! Een combinatie van het genot van klassieke muziek door topmusici en genieten van goede wijn. Vier concerten met musici met een wereldreputatie en jonge talenten waar wij in de toekomst nog veel van zullen horen. Vier concerten om echt naar uit te kijken!

De concert reeks wordt door DutZ Studio live geregistreerd voor de Concertzender.
http://www.concertzender.nl/
Stacks Image 2259
Chapelconcerts Saint Louis in Oudenbosch

With pleasure Culture Oudenbosch offers next season 2016 - 2017 the first classic series Chapel Concerts ! A combination of the enjoyment of classical music by musicians and enjoy good wine. Four concerts featuring musicians with a world reputation and young talents that we will hear a lot of in the future. Four concerts to really look forward to!

The concert series is recorded live by DutZ Studio Concertzender. http://www.concertzender.nl/Stacks Image 2303
Gentlemen Singers
Vrijdagavond 31 maart 2017 om 20.15 uur,  treedt Vocaal Ensemble ‘Gentlemen Singers’ uit Tsjechie op in Kapel Saint Louis in Oudenbosch met o.a. een nieuwe compositie van Mark van Platen.  Gentlemen Singers is met acht leden,  het enige professionele vocale mannen- octet uit Tsjechie. Ze wonnen vele internationale prijzen en treden regelmatig op tijdens prestigieuze muziekfestivals van de Verenigde Staten tot Zuid Korea. Het ensemble nodigt regelmatig componisten uit om voor hen te schrijven. In 2008 schreef Mark van Platen voor het ensemble zijn ‘Nunc Dimittis’ . Dit werk staat sindsdien op het programma  en wordt regelmatig uitgevoerd door het ensemble.
Stacks Image 2308
Gentlemen Singers
Friday eveningg March 31 2017 at 20.15, vocal Ensemble ‘Gentlemen Singers’ fromTsjechie in chapel Saint Louis in Oudenbosch with a new composition of Mark van Platen.  Gentlemen Singers is with it's 8 male voices the only professional male octet from Tsjechie.Stacks Image 2214
Eliane Rodrigues
30 september 2016 om 20.15 uur Lokatie: Kapel Saint Louis te Oudenbosch Toegangsprijs: € 32.50

Eliane Rodrigues werd geboren in Rio de Janeiro. Het was al heel vroeg merkbaar dat ze een echte ‘child prodigy’ was: op 3-jarige leeftijd begon ze met componeren, als 5-jarige speelde ze haar eerste recital en als 6- en 7-jarige concerteerde ze met orkest. Vanaf dat moment behaalde ze prijzen bij talrijke wedstrijden – zowel regionaal als nationaal – om dan als 18-jarige in de USA de “ special prize ” op het Van Cliburn concours te krijgen. In ’83 eindigde ze als vijfde in de Koningin Elisabethwedstrijd. Sindsdien concerteerde ze in steden als Antwerpen, Brussel, Den Haag, Moskou, New York, Rio de Janeiro, St. Petersburg, Volgograd en Zürich.
In De Doelen in Rotterdam wordt zij al 20 jaar lang uitgenodigd om op tweede kerstdag een Chopin-recital te brengen. 1998 was een belangrijk jaar voor Rodrigues: ze werd de spilfiguur van een jaarlijks festival in Zwitserland, Musica Romantica, waar zij niet enkel soleerde, maar ook dirigeerde en componeerde. Verder is zij al ruim 20 jaar docent aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. Daarnaast beschikt ze over meer dan 25 cd’s van zowel liveconcerten als studio-opnames. Ze zette o.a. de 5 concerti van Sergei Prokofiev op cd.
Programma Chopinrecital
 • Impromptu op 29 n.1 La bémol Majeur
 • Nocturne 7 do # min (cis-moll) op 27 n.1
 • Valse op posth 69 n.1 la b maj – Lento
 • Valse op 64 n.2 do min – Tempo giusto
 • Ballade n.1 in g min op 23
 • Nocturne 16 Mi b Maj (Es-Dur) op 55 n.2
 • Scherzo 2 b-moll op 31
 • Andante Spianato et Grande polonaise brillante op 22 mi bémol majeur
Stacks Image 2264
Eliane Rodrigues
September 30 2016 at 20:15 Location: Chapel Saint Louis Oudenbosch Cost: € 32.50

Eliane Rodrigues was born in Rio de Janeiro. It was very early felt that they are a real "child prodigy" was, at the age of 3, she began composing with as 5 years old, she played her first recital and the 6- and 7-year-old she performed with orchestra. From that moment she won prizes in numerous competitions - both regional and national - and then as a 18-year-old in the US to receive the "special prize" at the Van Cliburn Competition. In '83 they finished fifth in the Queen Elisabeth Competition. Since then she has performed in cities such as Antwerp, Brussels, The Hague, Moscow, New York, Rio de Janeiro, St. Petersburg, Volgograd and Zurich.
In De Doelen in Rotterdam, it has long been invited to 20 years to bring a Chopin recital on Boxing Day. 1998 was an important year for Rodrigues: she became the central figure of an annual festival in Switzerland, Musica Romantica, where it not only as a soloist, but also directed and composed. She is over 20 years of teaching at the Royal Conservatory of Antwerp. In addition, she has more than 25 CDs of both live concerts and studio recordings. She put inter alia the five concertos by Sergei Prokofiev on CD.
Program Chopin Recital

 • Impromptu op 29 n.1 La bémol Majeur
 • Nocturne 7 do # min (cis-moll) op 27 n.1
 • Valse op posth 69 n.1 la b maj – Lento
 • Valse op 64 n.2 do min – Tempo giusto
 • Ballade n.1 in g min op 23
 • Nocturne 16 Mi b Maj (Es-Dur) op 55 n.2
 • Scherzo 2 b-moll op 31
 • Andante Spianato et Grande polonaise brillante op 22 mi bémol majeur

Stacks Image 2220
Lisa Jacobs & The String Solists

25 November 2016 om 20.15 uur
Lokatie: Kapel Saint Louis te Oudenbosch Toegangsprijs: € 32.50

The String Soloists is een internationaal strijkersensemble met topmusici vanuit heel Europa. Alle leden hebben afzonderlijk hun sporen ruimschoots verdiend tijdens prestigieuze concoursen en spelen op de grote concertpodia wereldwijd. De individuele solistische kwaliteiten van de musici staan garant voor spetterende performances en hun optredens worden daarnaast getypeerd door hun technische perfectie en mee slepende muzikaliteit. Het ensemble staat onder de bezielende leiding van violiste Lisa Jacobs. In 2016 komt hun eerste CD met vioolconcerten van Locatelli uit. Daarnaast werkt Bob Zimmerman momenteel aan een nieuw solowerk speciaal voor Lisa Jacobs en strijkorkest, nadat hij Lisa afgelopen jaar hoorde spelen in het Concertgebouw Amsterdam en daar zeer van onder de indruk was.
Violiste Lisa Jacobs: een klasse apart ***** :’ Samen met The String Soloists creëerde ze indrukwekkende muzikale bouwsels … Jacobs liet haar viool zingen en dansen tegelijk en zette haar innemende en veeleisende spel in om haar publiek noot voor noot aan zich te binden. Net als The Soloists. En met succes…Deze vaderlandse violiste leek haar interpretaties op te bouwen uit een innerlijke beleving ter plekke, alsof ze ontstonden waar je bij stond. Op snaren is Lisa Jacobs een klasse apart. Ze verstaat de kunst de luisteraar te raken (Leeuwarder Courant, Februari 2016) ‘Musicienne en dirigent in een stond zij daar op het podium in het middelpunt als steun en toeverlaat en inspireerde zij niet alleen haar medemusici maar ook alle geboeide toeschouwers’ (Goirles Belang, Oktober 2015) ‘Zur spritzigen Orchestergrundlage brillierte Lisa Jacobs mit flirrenden Akkordbrechungen in den höchsten Lagen. Jacobs lebt in ihrer Musik, schien Teil der Musik’ (Grafschafter Nachrichten, GER, Juli 2015)
Programma Lisa Jacobs & The String Soloists – L’Arte del Violino
 • Pietro Locatelli (1695 – 1764) Vioolconcert in c-klein opus 3 nr. 2
 • Joseph Haydn (1732 – 1809) Vioolconcert in C groot
 • Pietro Locatelli (1695 – 1764) Vioolconcert in E
 • Antonio Vivaldi (1678 – 1741) Concert voor 4 violen
The String Soloists:
viool: Janneke van Prooijen (concertmeester), Maria Kouznetsova, Saverio Gabrielli, Emma Roijackers, Ivo Meinen altviool: Katya Woloshyn, Maria Sofia Espiga cello: Aleksandra Kaspera, Antonis Pratsinakis bas: Yussif Barakat clavecimbel: Jan van Grootheest

Stacks Image 2274
Lisa Jacobs & The String Solists

November 25 2016 at 20.15 Location: Chapel Saint Louis Oudenbosch Cost: € 32.50

The String Soloists is an international string ensemble with musicians from all over Europe. All members have individually earned their spurs in prestigious competitions and play in the great concert stages of the world. The individual soloistic qualities of the musicians guarantee rousing performances and their performances are also characterized by their technical perfection and with lingering musicality. The ensemble is under the inspiring leadership of violinist Lisa Jacobs. In 2016 comes from their first CD with violin concertos of Locatelli. In addition, Bob Zimmerman is currently working on a new solo work especially for Lisa Jacobs and string orchestra after he heard Lisa play last year at the Concertgebouw in Amsterdam and very much was impressed.
Violinist Lisa Jacobs: A Class Apart ***** "Together with The String Soloists she created impressive musical structures ... Jacobs left her violin sing and dance at the same time and put her engaging and challenging game to its public note for note to himself bind. Like The Soloists. And successfully ... This patriotic violinist seemed to build on its interpretations of an inner experience on the ground, as if they arose where you were at. On Strings Lisa Jacobs is a class apart. She has the ability to touch the listener (Leeuwarder Courant, February 2016) "Musicienne and conductor in she stood on the podium in the center as a mainstay and not only inspired her fellow musicians but all impassioned spectators'
(Goirles Belang, Oktober 2015) ‘Zur spritzigen Orchestergrundlage brillierte Lisa Jacobs mit flirrenden Akkordbrechungen in den höchsten Lagen. Jacobs lebt in ihrer Musik, schien Teil der Musik’ (Grafschafter Nachrichten, GER, Juli 2015)
Programma Lisa Jacobs & The String Soloists – L’Arte del Violino
 • Pietro Locatelli (1695 – 1764) Vioolconcert in c-klein opus 3 nr. 2
 • Joseph Haydn (1732 – 1809) Vioolconcert in C groot
 • Pietro Locatelli (1695 – 1764) Vioolconcert in E
 • Antonio Vivaldi (1678 – 1741) Concert voor 4 violen
The String Soloists:
violin: Janneke van Prooijen (concertmaster), Maria Kouznetsova, Saverio Gabrielli, Emma Roijackers, Ivo Meinen altviolin: Katya Woloshyn, Maria Sofia Espiga cello: Aleksandra Kaspera, Antonis Pratsinakis bass: Yussif Barakat harpsichord: Jan van GrootheestStacks Image 2230
Het Storioni Trio
13 Januari 2017 om 20.15 uur Lokatie: Kapel Saint Louis te Oudenbosch Toegangsprijs: € 32.50

Het Storioni Trio Amsterdam is opgericht in 1995 en bestaat uit pianist Bart van de Roer, violist Wouter Vossen en cellist Marc Vossen. Het pianotrio dankt zijn naam aan de Laorentius Storioniviool uit Cremona 1794, die wordt bespeeld door Wouter Vossen.
Het Storioni Trio is ongeveer vergroeid met Beethoven. In Zwitserland en Nederland speelden ze met groot succes al zijn muziek voor pianotrio. “Een hecht, geanimeerd ensemble in klank en interpretatieve intentie”, merkte Gramophone op. Het Storioni Trio neemt u mee op een muzikale ontdekkingsreis langs bijzondere juweeltjes uit de kamermuziek.
Programma:
 • Beethoven trio opus 11
 • Schubert Sonatensatz
 • Murphy nieuw werk
 • Brahms trio opus 8
Stacks Image 2282
The Storioni Trio
January 13 2017 20:15 Location : Chapel Saint Louis Oudenbosch Cost : € 32.50

The Trio Amsterdam was founded in 1995 and consists of pianist Bart van de Roer , violinist Wouter Vossen and cellist Marc Vossen. The piano trio is named after the Laorentius Storioniviool from Cremona in 1794 , which is played by Wouter Vossen.
The Trio has grown by about Beethoven. In Switzerland and the Netherlands, they played with great success all his music for piano trio . " A strong , spirited ensemble sound and interpretive intention ," Gramophone commented. The Trio will take you on a musical journey through special gems from the chamber .
Program:

 • Beethoven trio opus 11
 • Schubert Sonatensatz
 • Murphy nieuw werk
 • Brahms trio opus 8

Stacks Image 2225
Igor Roma

23 april 2017 om 15.00 uur
Lokatie: Kapel Saint Louis te Oudenbosch Toegangsprijs: € 32.50

Igor Roma (Baden, 1969) is een Italiaans pianist. Igor Roma begon met pianolessen toen hij 11 jaar was. Vier jaar later, in 1984, verhuisde hij naar Schio, Italie en nog een jaar later schreef hij zich in bij het Conservatorio di Musica Arrigo Pedrollo in Vicenza waar hij van Carlo Mazzoli les kreeg tot 1991, het jaar waarin hij met lof afstudeerde. In 1989 werd hij toegelaten tot de prestigieuze Accademia Pianistica incontri col Maestro in Imola, waar hij lessen kreeg van Franco Scal a, Lazar Berman, Boris Petrushansky en Alexander Lonquich. In 1997 studeerde hij af met de Master (graad) aan diezelfde Academie.
Hij heeft veelvuldig deelgenomen aan nationale en internationale pianoconcoursen en talloze prijzen gewonnen. In 1994 kreeg hij de zesde prijs in Dublin en de vijfde prijs van de Hamamatsu International Piano Competition, in 1995 de vijfde prijs de Arthur Rubinstein Competitie in Tel Aviv en zijn grote succes kwam in 1996 toen hij de eerste prijs won van het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours in Utrecht. Tevens won hij de speciale prijs van de critici. Hierop nodigde het NJO Roma het jaar erop uit voor een tourneebegeleiding door de Baltische Staten en Scandinavië. In 2001 nam hij zijn eerste CD op, met werken van Alkan, Liszt en Prokofiev. In 2009 nam hij de CD Encores op, met werken van Moritz Moszkowski, Rachmaninov, Bach, Oscar Peterson, Ravel, Scriabin, Schumann, Liszt en Chopin.
Igor Roma’s concerten vinden voornamelijk in Nederland plaats, waarnaast hij ook speelde in Italië, vele Europese landen, Amerika, Zuid Afrika en China. Hij heeft opgetreden met vooraanstaande dirigenten als Stanislaw Skrowacewsky, Reinbert de Leeuw, Roberto Benzi, Ton Koopman, Philippe Herreweghe, Claus Peter Flor, Jaap van Zweden, Josep Pons, Zoltan Kocsis en samengewerkt met prestigieuze internationale orkesten.
Programma: Georg Friedrich Händel: Suite HWV 449 in d minor – Prelude – Allemande – Courante – Sarabande – Aria & Variations – Giga – Menuet
Johann Sebastian Bach/Egon Petri: “Schafe können sicher weiden” from Cantata BWV 208 Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni: “Chaconne” from Violin Partita no. 2 BWV 1004
Frédéric Chopin: Ballade op. 23 no. 1 Nocturne op. 27 no. 2 Scherzo op. 31 n. 2
Stacks Image 2287
Igor Roma

April 23, 2017 at 15:00 Location: Chapel Saint Louis Oudenbosch Cost: € 32.50

Igor Roma (Baden, 1969) is an Italian pianist. Igor Roma began piano lessons when he was 11 years old. Four years later, in 1984, he moved to Schio, Italy, and a year later he enrolled at the Conservatorio di Musica Arrigo Pedrollo in Vicenza where he Carlo Mazzoli was taught until 1991, the year he graduated with honors. In 1989 he was admitted to the prestigious Accademia Pianistica incontri col Maestro in Imola, where he took lessons with Franco Scala, Lazar Berman, Boris Petrushansky and Alexander Lonquich. In 1997 he graduated with the Master's (degree) at the same Academy.
He has frequently participated in national and international piano competitions and won numerous awards. In 1994 he received the sixth prize in Dublin and the fifth prize of the Hamamatsu International Piano Competition in 1995, the fifth prize, the Arthur Rubinstein Competition in Tel Aviv and his big success came in 1996 when he won first prize at the International Franz Liszt piano Competition in Utrecht. He also won the special prize of the critics. This, the NJO Roma invited the following year for a tour accompanied by the Baltic States and Scandinavia. In 2001 he recorded his first CD with works by Alkan, Liszt and Prokofiev. In 2009 he took the CD Encores on, with works by Moritz Moszkowski, Rachmaninoff, Bach, Oscar Peterson, Ravel, Scriabin, Schumann, Liszt and Chopin.
Igor Roma's concerts take place mainly in the Netherlands, where in addition he also played in Italy, many European countries, America, South Africa and China. He has performed with leading conductors such as Stanislaw Skrowacewsky, Reinbert, Roberto Benzi, Ton Koopman, Philippe Herreweghe, Claus Peter Flor, Jaap van Zweden, Josep Pons, Zoltan Kocsis and collaborated with prestigious international orchestras.
Program:
Georg Friedrich Händel: Suite HWV 449 in d minor – Prelude – Allemande – Courante – Sarabande – Aria & Variations – Giga – Menuet
Johann Sebastian Bach/Egon Petri: “Schafe können sicher weiden” from Cantata BWV 208 Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni: “Chaconne” from Violin Partita no. 2 BWV 1004
Frédéric Chopin: Ballade op. 23 no. 1 Nocturne op. 27 no. 2 Scherzo op. 31 n. 2


Stacks Image 676
Zaterdag 9 januari opnames gemaakt van een piano duo met de meester pianist Bert van den Brink en de Catalaansese Ignasi Terrazal.
Dit op twee prachtige Fazioli’s F228 van Evert Snel te Werkhoven.
Opgenomen met 4 DPA’s 4006 en de DAD AX-32 converter.
Zondag 10 januari gaf het duo een concert in de Cloude Nine concertzaal van Tivoli Vredenburg te Utrecht.Stacks Image 1897
Saturday, January 9th, 2016, recordings of the piano duo: the master pianist Bert van den Brink and Catalan Ignasi Terrazal.
They performed on two magnificent Fazioli F228's arranged for by Evert Snel from Werkhoven, the Netherlands.
Recorded via 4 DPAs 4006 and the DAD AX-32 converter.
On Sunday, the January 10th, the duo performed in the concert hall Cloud Nine at the Tivoli Vredenburg in Utrecht, the Netherlands.

Stacks Image 679
Op 27 februari 2016 namen we de wereld premiere op van een nieuwe sonata voor fluit en piano van de in Italië wonende componist Sandro Fazzolari. Het werk is opgedragen aan Rogier de Pijper en Hetty Sponselee
We namen eerder al de prachtige cd ‚Undine’ op van dit duo.
Locatie: Kapel van Saint Louis, Saint Louisplein 50 in Oudenbosch. Toegang €17,50

Stacks Image 1907
On February 27th, 2016, we recorded the world premiere of a new sonata for flute and piano by the Italian composer Sandro Fazzolari. The work is dedicated to Rogier de Pijper and Hetty Sponselee. DutZ Studio had the already recorded the wonderful CD titled Undine by this very duo.
Location: of recording: Chapel of Saint Louis, Saint Louis Square 50 in Oudenbosch.
© 2023 Gé Bijvoet. DutZ-Studio is a concern of the record label DutZ, founded in 1996 by pianist and composer Gé Bijvoet. Adress: Bosschendijk 45, 4731DB Oudenbosch, Netherlands. Phone: (0031)624692036 e-mail: info@gebijvoet.nl Contact Me